Бизнесийн философи: Инноваци, тууштай байдал, шударга байдал

Алсын хараа

Дэлхийн хамгийн өрсөлдөх чадвартай ган үйлдвэрлэгч болох

Эрхэм зорилго

Ирээдүйн гангийн салбарын удирдагч байх

Соёлын мэдлэг

Мэдлэг ба үйл ажиллагаа

Байгууллагын соёл